photo Schip.gif
 photo Bird1wBMP.gif
 photo Bird1wfBMP.gif
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

WELK0M

Deze website gaat over mijn reizen op de koopvaardij eind jaren zestig. De naam van de site komt van een Chinese pantryman die mij Mr. Joks noemde omdat hij mijn naam niet kon uitspreken. De volledige naam van de site is een belofte aan de Chef-kok en Bakker van mijn eerste reis om mijn belevenissen op te schrijven. Het heeft weliswaar veertig jaar geduurd voor het zover was maar het is er toch van gekomen. Voor de Chef-kok is het helaas te laat geweest want via zijn zuster heb ik vernomen dat hij in 2000 is overleden. De Bakker heb ik na wat speurwerk gevonden en foto's met verhalen uit die tijd ontvangen die ik uiteraard samen met foto's van andere scheepsmaten die ik heb gevonden in de verhalen zal tussenvoegen.

Gaandeweg beleefde ik veel genoegen om alles voor de geest te halen. Vergeten herinneringen zijn weer boven komen drijven. Daarnaast heb ik er altijd een hard hoofd in gehad om dit allemaal op te schrijven en in boekvorm te laten uitgeven. Internet neemt dit bezwaar nu weg. In de loop der jaren zag ik vaak overeenkomsten in gebeurtenissen tijdens mijn vaartijd en refereerde ik daaraan meestal tot ongenoegen van mijn toehoorders. Welnu, daar ben ik nu vanaf want ik kan nu verwijzen naar deze site.

Rotterdam

Wat kunt u zoal op deze site verwachten. In de eerste plaats verhalen met foto's over mijn belevenissen op en in de omgeving van de vier schepen waarop ik heb gevaren. De foto's heb ik niet alle zelf gemaakt maar erbij gezocht om sfeer van de tijd op te roepen. Om deze site niet alleen interessant te maken voor kleinkinderen, kinderen, vriendin, familie en kennissen heb aan het eind extra informatie opgenomen.

Hierbij moet u denken aan de geluiden van scheepshoorns, video van een schip in ruwe zee, aankomst in een haven, vlaggen en schoorsteenmerken van de diverse rederijen waarmee de SMN heeft samengewerkt. Tenslotte een zeemanskist waarvan ik na vele jaren de inhoud weer onder ogen kreeg. De inhoud daarvan kunt u bekijken op de laatste pagina maar pas nadat u kennis hebt genomen van de eerder beschreven verhalen anders zeggen de meeste voorwerpen u niets. Hieronder een selectie van enkele verkleinde foto's van voorwerpen uit mijn zeemanskist.

Shanghai 1968

Shanghai  

Enkele
voorwerpen

uit mijn
zeemanskist

jokshandtekening

OPROEP

Oproep aan alle zeelieden die tussen 1963 en 1970 in dienst waren van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), later samengegaan met NedLloyd, om verhalen en foto's te publiceren op:


www.kombuispraat.com - topic SMNOp dit forum staat veel te lezen over de belevenissen van ex-zeevarenden, met vaak de mooiste foto's van havens, schepen en meer van dat fraais. De afgelopen maanden heb ik op dit forum al veel verteld over de onderstaande reizen die ik zelf heb meegemaakt en veel ervaringen met oude scheepsmakkers kunnen uitwisselen.
Nederwaal
4 augustus 1967
22 januari 1968
Reis naar o.a. China met Henk uit Beverwijk, Chefkok Israel
Batu
26 februari 1968
20 april 1968
Reis naar o.a. Nigeria met rupsvoertuigen aan dek
Banggai
3 mei 1968
9 februari 1969
Reis naar o.a. Japan met Klaas Bezema, Michel (plaggenhut) Kuiper
Gabonkust 1
24 mei 1969
9 juni 1969
Reis naar o.a. Noorwegen met Willem van Steen als Hofmeester
Gabonkust 2
14 juni 1969
25 augustus 1969
Reis naar o.a. Caribbean met Rob van den Belt (uit Nijmegen)

Onder het volgende hoofdstuk:

INTRO - pagina Overzicht


staat een opsomming van namen, functies, schepen, jaren en reis van een groot deel van de zeevarenden die tussen 1963 en 1970 in dienst waren bij de SMN. Herkent u uw eigen naam, die van een familielid of van een bekende en weet u leuke anekdotes over het varen te vertellen of bezit u daar foto's van? Kom erbij en join de club.Aantal bezoekers:

web counter
Belevenissen van een koksmaat op zee
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu